POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego  

 

I.Informacje ogólne :

 1. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.
 2. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny tutaj: REGULAMIN
 3. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego myszakdesign.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.
 4. Sklep internetowy pozyskuje informacje o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • a. Poprzez wprowadzone przez użytkownika danych i informacji w formularzach.
 • b. Poprzez mechanizm zapisywania w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka”).
 • c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu)

 

II. Formularze na stronie :

 1. Użytkownik może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem danych zbieranych automatycznie(pliki cookies).
 2. Myszakdesign.pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
 3. Myszakdesign.pl może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta, chyba że poniżej określono inaczej (wynika z przepisów prawa).
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi Rejestracji (założenia konta) lub Zamówienia (płatność, wysyłka, reklamacja).

 

III.Wykorzystywanie danych :

 1. Dane podane przez Użytkownika Sprzedający wykorzystuje do:
  a) świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,
  b) realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar,
  c) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,
  d) wsparcia, realizacji procesów płatności,
  e) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego,
  f) prowadzenia działań marketingowych.
 2. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez myszakdesign.pl – w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych, w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów i innych działań marketingowych.
 3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci wysyłania newslettera zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243) dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę - wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu.  Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
 4. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z pracownikiem/konsultantem Usługodawcy lub Sprzedającego, w tym poprzez Infolinię, , są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia pomocy Użytkownikowi.
 5. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta. W przypadku Użytkownika, który nie ma zarejestrowanego Konta, odwołanie zgody może nastąpić telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 7. Użytkownicy dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym mogą w ramach Konta wyrazić zgodę na  przypisanie historii zamówień (rejestracja paragonu) dokonywanych w Sklepie Internetowym
 8. Historia Zamówień to zakładka w indywidualnym koncie klienta w sklepie internetowym.
 9. W przypadku założenia w przyszłości indywidualnego konta w sklepie internetowym saturn.pl historia dokonywanych zakupów będzie dostępna dla Klienta w utworzonym Koncie, zaś identyfikacja klienta nastąpi na podstawie adresu e-mail.
 10.  Aby wycofać  zgodę na zapisywanie historii Zamówień należy przesłać swoje żądanie na  adres e-mail Sprzedawcy lub skorzystać z Infolinii.
 11. W momencie wycofanie zgody na zapisywanie historii zamówień, historia zamówień nie będzie przypisywana do adresu e-mail lub Konta założonego w Serwisie.

 

IV.Udostępnianie danych osobowych :

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep internetowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 3. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Klientów podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki Sprzedawcy w ramach Sklepu internetowego. W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych.
 5. Udostępnienie danych osobowych występuje jedynie w przypadku niezbędnym do pomyślnego ukończenia transakcji. Przekazujemy więc dane firmie kurierskiej dostarczającej przesyłki. Dane wykorzystane w ten sposób służą jedynie w celu poprawnego dostarczenia zamówienia.

 

V.Ochrona danych osobowych :

 1. Sklep internetowy myszakdesign.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.
 2. Administratorem danych osobowych jest myszakdesign.pl ul. Racławicka 15B, 02-601 Warszawa, NIP: 1230954850, Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych: iod@myszakdesign.net.
 3. Dane osobowe zostały przekazane świadomie i dobrowolnie oraz będą przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszym dokumencie.
 4. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcą naszych usług informatycznych w celach utrzymania systemu. 

 

VI.Zmiana, usuwanie i przetwarzanie danych osobowych :

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Myszakdesign.pl zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.
 2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez  kontakt z Działem Obsługi klienta lub Inspektorem danych osobowych iod@myszakdesign.net.
 3. Na koncie Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu jest możliwość cofnięcia każdej z wyrażonych zgód (np. marketingowych, newsletter), nie wliczając w to cookies (patrz pkt ósmy).
 4. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, uzyskają Państwo kontaktując się Działem Obsługi Klienta - tel: 22 854 07 30
 5. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt do naszego Inspektora Danych Osobowych: iod@myszakdesign.net.
 6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Opis jak wycofać zgodę na przetwarzanie plików cookies znajduje się w paragrafie dziewiątym niniejszego dokumentu.
 8. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze mają podany czas przez jaki obowiązują, w przypadku braku określenia owego terminu obowiązują do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, chyba że przetwarzanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa niż wyrażona zgoda (np. Umowa kupna/sprzedaży).

VII.Pliki log. serwera :

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zlecenia lub zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do stron Sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Klienta,
 • informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony - w rozumieniu przepisów prawa są anonimowe.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VIII.Pliki cookies :

 1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła; 
 4. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
 7. Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działanie serwisu).

 

IX.Wyłączenie korzystania z plików cookies :

 1. Jeśli Klient nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z e-sklepu internetowego.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies zapoznaj się z konfiguracją używanej przeglądarki internetowej. Każda powszechnie używana przeglądarka internetowa posiada możliwość wyłączenia korzystania z plików cookies.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl